Ελάχιστος Θόρυβος

Οι αφυγραντήρες Olimpia Splendid έχουν μόνο μία ταχύτητα παροχής αέρα, την καταλληλότερη για την αποδοτικότερη λειτουργία τους. Δεν έχουν μικρότερη ταχύτητα λειτουργίας για περιορισμό του θορύβου αλλά και της απόδοσης.  Οι αφυγραντήρες Olimpia Splendid με ψυκτικό κύκλωμα για ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας στα μοντέλα που αφαιρούν μέχρι 16 L/24h εκπέμπουν θόρυβο μόνο 36 dB(A) ενώ στα μοντέλα που αφαιρούν από 16 L/24h μέχρι και 24/ L/24h η μέγιστη εκπομπή θορύβου 40 dB(A) παραμένει εντυπωσιακά χαμηλή σε σύγκριση με συσκευές αντίστοιχης ικανότητας αφύγρανσης. Στη κλίμακα Decibel μια διαφορά 3 dB(Α) αντιστοιχεί σε διπλασιασμό της ηχητικής έντασης που εκπέμπει ένας αφυγραντήρας.