Όρια Λειτουργίας

Οι περισσότεροι αφυγραντήρες λειτουργούν σε θερμοκρασίες δωματίων μέχρι 5oC. Οι αφυγραντήρες Olimpia Splendid λειτουργούν μέχρι 2οC λόγω χρήσης αισθητήρα που κάνει αυτόματη απόψυξη όταν στοιχείο που περισυλλέγει την υγρασία φθάσει τον 1oC . Το μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας τους επιτρέπει να αποδίδουν καλύτερα και αναλογικά μεταξύ 2ο και 35οC. Η αποδοτική αφαίρεση της υγρασίας συμβάλλει σημαντικά στη ταχύτερη θέρμανση του χώρου και στη μείωση του κόστους θέρμανσης. Όσο αποδοτικότερη είναι η αφαίρεση υγρασίας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες τόσο περισσότερα είναι τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση.