Απορροφητήρες
 
 
 
CARAD JET FS460WH60 Fisher & Paykel HC90BCXB2 CARAD JET FS460BR60 
   
 
 
 
     
CARAD JET FS460NX60 Fisher & Paykel HP60IHCB3 CARAD JET SL460GX60