Κλιματιστικά Χωρίς Εξωτερική Μονάδα
 
 
 
 
Unico Inverter DC 9 HP Unico Inverter DC 12 HP Unico Smart 10 HP Unico Smart 12 HP 
    
 
 
 
 
   
Unico Air 8 HP Unico Twin Unico Star 11.0 HP HE Unico Easy HP