Καθαριστές Αέρα - Ιονιστές
 
 
     
Plasma Air Cleaner PA500 AIR+ Emed Plasma Air Cleaner PA600 Emed  Ion Air Cleaner PA400 Emed