Σειριακός Αριθμός
Ο σειριακός αριθμός χαρακτηρίζει μοναδικά μία συσκευή!