Πλυντήρια Πιάτων
 
 
     
Fisher & Paykel DishDrawer DD60DHI9 Fisher & Paykel DishDrawer DD60DCHX9 Fisher & Paykel DishDrawer DD60SHI9