Στεγνωτήρια Pούχων
 
       
CARAD DC2080C CARAD TR2210